Bliv medlem


Et medlemskab af Selveje Danmark koster 12.000,- kr. eks. moms om året.  Medlemskabet af Dansk Erhverv er lønsumsbestemt. Du kan læse mere om medlemskabet af Dansk Erhverv her.
 
Indmeldingsblanketter finder du her

Download indmeldelsesblanket til nye medlemmer
Download indmeldelsesblanket til Selveje Danmark

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker mere viden om Selveje Danmark og drøfte potentialet for samarbejde.