Klage indgivet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over beregning af friplejetakster

Takster for friplejeboliger skal fremover fastsættes ved en aftale mellem kommunen og det enkelte friplejehjem. Kan der ikke opnås enighed, skal prisen beregnes ud fra de omkostninger, som kommunen har ved at drive et tilsvarende tilbud – og det er ikke helt let. Af samme grund er der indført mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den første klage er nu indgivet i den sammenhæng.

Den nye model for beregning af taksten for at bo på et friplejehjem forudsætter i en række tilfælde, at den kommune, i hvilken friplejehjemmet ligger, foretager en beregning af de omkostninger, som kommunen selv har til driften af et tilsvarende tilbud. Det er åbenbart, at netop korrektheden af den beregning er alfa og omega for det enkelte friplejehjem, for hvis kommunen glemmer at medregne visse omkostninger, så holder økonomien ikke.

Netop derfor er der også i reglerne indført en mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over kommunens beregning, og nu er den første klage indgivet.

Nogle kommunerne ser positivt på beregningerne
Heldigvis er det ikke alle kommuner, der har problemer med beregningen. Der er også kommuner, der er loyale overfor lovens intention. Og der er kommuner, der faktisk ser en positiv mulighed i samspillet med en friplejeleverandør. Det kan handle om at styrke den enkelte ældres frie valg, om at understøtte mangfoldigheden eller om at få skabt et nyt tilbud, uden at kommunen skal have alle omkostningerne til etableringen og den efterfølgende risiko. I de kommuner forgår det ofte stille og roligt.

Selveje Danmark støtter medlemmerne
Når Selveje Danmark aktivt støtter medlemmerne i de kommuner, der ikke har samme grad af positiv tilgang til fripleje, så skyldes det ikke blot, at der er tale om medlemmer, men også at hele sagen om beregning af takster vil kunne have afsmittede effekt på andre velfærdsområder. Det gælder f.eks. på de dele af det sociale område, der påvirkes af kommunale takster, hvilket i realiteten vil sige alle aktører på velfærds- og beskæftigelsesområdet.

Der er lukket for kommentarer.