Selveje Danmarks vision

Selveje Danmark er båret af visionen om, at vi alle har et ansvar for velfærd. Selvejende institutioner vil i kraft af deres unikke og værdibårne fundament medvirke til at sikre og videreudvikle velfærdssamfundet. Hjørnesten i denne proces er inddragelse af civilsamfundet, fokus på kvalitet og udvikling, en not-for-profit tilgang til økonomien og en tæt dialog med vores omverden.

Det er derfor Selveje Danmarks vision at styrke de selvejende aktører, synliggøre området, understøtte medlemmerne, fremme selvejets politiske interesser og understøtte den fortsatte udvikling af et velfungerende velfærdssystem med plads til alle.

Som brancheforening vil Selveje Danmark være den kendte og samlede brancheforening for samtlige selvejende institutioner og tilbud på velfærdsområdet i Danmark. Det forudsætter en klar og tydelig ekstern profil og en intern servicering, der både kan fastholde og tiltrække medlemmer.

Se Selveje Danmarks vedtægter – klik her.

Der er lukket for kommentarer.