Selveje Danmarks mål

Selveje Danmark vil arbejde for:

  • at selvejende institutioner i fremtiden udgør en markant del af den samlede velfærdsløsning i Danmark.
  • at selvejende institutioner tager aktivt del i den fortsatte udvikling af det danske velfærdssamfund.
  • at udvikle en ny styrings model for samarbejdet mellem de selvejende institutioner og tilbud og det offentlige.
  • at det eksisterende aftalegrundlag mellem det offentlige og de selvejende institutioner og tilbud på velfærdsområdet har en form, der sikre de selvejendes mulighed for fastholde eget værdigrundlag og ansvar for driften.
  • en bred offentlig forståelse af betydningen af klare værdier og god ledelse i danske velfærdstilbud – og et aktivt arbejde med udviklingen af begge dele på såvel institutionsplan som organisationsplan.
  • at selvejende institutioner fremstår som et klart og tydeligt alternativ og supplement til det offentlige velfærdssystem.

Samtidig vil Selveje Danmark sikre:

  • at medlemmerne gennem brancheforeningen kan få råd og vejledning knyttet til deres virke som selvejende institutioner og tilbud på velfærdsområdet.
  • at der i regi af Selveje Danmark etableres et fagligt fællesskab understøttet af kurser, netværk m.v.

Der er lukket for kommentarer.