Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet og evidens er stigende, og en skarp prissætning bliver stadig vigtigere. For at klare den skærpede konkurrencesituation må hele organisationen levere solide resultater. Det gælder ikke mindst bestyrelsen.
 
Derfor tilbyder Selveje Danmark nu en bestyrelsesuddannelse skræddersyet selvejende organisationer og med et særligt strategisk sigte.
 
Fokus på selvejendes særlige udfordringer
Uddannelsens omdrejningspunkt er de særlige udfordringer og muligheder ved at drive et idealistisk foretagende og en sund forretning på samme tid.
Undervisningen består af følgende moduler:
 • Selvejende organisationers juridiske særkende, identitet og selvforståelse
 • Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udvikling
 • Ansvar, roller og opgaver i bestyrelsen
 • Udarbejdelse, implementering og opfølgning af strategi i bestyrelsen.
   
Anerkendte undervisere
 • Kurt Klaudi Klausen, professor på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Forfatter til en række lærebøger, bl.a. bogen Strategisk ledelse i det offentlige - fremskrive, forudse, forestille der indgår i pensum. Klaudi underviser i strategi og ledelse af non-profit organisationer i samspil med det offentlige.
 • Steen Hildebrandt: Ph.d., Professor, Aarhus Universitet, adjungeret professor, CBS. Forfatter til flere bøger om ledelse og bestyrelsesarbejde. Steen Hildebrandt underviser i strategi del II.
 • Jon Krog: Branchedirektør i Selveje Danmark. Underviser i selvejende organisationers særkende, identitet og selvforståelse. Og gennemgående undervisere på alle dagene. 
Partnerskab og pris
Der er indgået partnerskab med en uddannelsesinstitution, så det er muligt at opnå 5 ECTS-point.
 
Den endelige pris for uddannelsen er 5.750 kr./deltager inkl. eksamen på diplomniveau.
Prisen er inkl. litteratur, materialer og forplejning.
  
Datoer for undervisning
Efteråret 2018 i Vejle:
 • Torsdag den 30. august
 • Torsdag den 27. september
 • Torsdag den 25. oktober
 • Torsdag den 29. november
Undervisningen bliver afholdt på Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle i tidsrummet kl. 15-20.
Den 5. december er der deadline for aflevering af skriftlig erhvervscase på akademiniveau. Den 12. december er der mundtlig eksamen på akademiniveau.
 
Foråret 2019 på Børsen i København:
 • Torsdag den 31. januar
 • Torsdag den 28. februar
 • Torsdag den 28. marts
 • Torsdag den 25. april
De enkelte undervisningsgange afvikles om eftermiddagen kl. 15-20.
 
Efteråret 2019 i Vejle
 • 22. august
 • 26. september
 • 31. oktober
 • 28. november
Datoerne for efteråret 2019 er foreløbige. 
 
Læringslaboratorier og erhvervscases
Undervisningen foregår i læringslaboratorier og varetages af eksterne anerkendte oplægsholdere samt specialister fra Dansk Erhverv og Selveje Danmark. Der arbejdes praksisnært og løsningsorienteret med deltagernes erhvervscases.
 
Praktisk
Pris
Kr. 5.750 pr. deltager inkl. eksamen på diplomniveau, litteratur og forplejning.
Undervisningens udgangspunkt er diplomfaget strategisk ledelse.
  
Sted
Uddannelsen afholdes 1-2 gange om året i skiftevis i København og Vejle.
Tidspunkt
De enkelte undervisningsgange afvikles om eftermiddagen i tidsrummet fra kl. 15-20.
  
Omfang
Bestyrelsesuddannelsen forløber over 4 eftermiddage/aftener på 4 måneder. Pensum er ca. 600 sider.
 
Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer og daglig ledelse i selvejende organisationer.
 
Kontakt
Kontakt Kåre Skarsholm, politisk konsulent i Selveje Danmark, for nærmere oplysninger og tilmelding på 41870804 / ksk@selveje.dk