Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet og evidens er stigende, og en skarp prissætning bliver stadig vigtigere. For at klare den skærpede konkurrencesituation må hele organisationen levere solide resultater. Det gælder ikke mindst bestyrelsen.
 
Derfor har Selveje Danmark indgået samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole om at udvikle en kompetencegivende bestyrelsesuddannelse skræddersyet selvejende organisationer. Uddannelsen udbydes af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole for Selveje Danmark og giver mulighed for at deltagerne kan opnå 5 ECTS-point ved bestået eksamen.
 
Fokus på selvejende organisationers særlige udfordringer
Uddannelsens omdrejningspunkt er de særlige udfordringer og muligheder ved at drive et idealistisk foretagende og en sund forretning på samme tid.
Undervisningen består af følgende moduler:
 • Selvejende organisationers juridiske særkende, identitet og selvforståelse
 • Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udvikling
 • Ansvar, roller og opgaver i bestyrelsen
 • Udarbejdelse, implementering og opfølgning af strategi i bestyrelsen.
   
Anerkendte undervisere
 • Kurt Klaudi Klausen, professor på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Forfatter til en række lærebøger, bl.a. bogen Strategisk ledelse i det offentlige - fremskrive, forudse, forestille der indgår i pensum. Klaudi underviser i strategi og ledelse af non-profit organisationer i samspil med det offentlige.
 • Klaus Majgaard: Ekstern lektor ved CBS, Ph.d. tidligere leder af Center for frivilligt socialt arbejde og direktør i flere kommuner. Klaus er forfatter til bøgerne Offentlig styring - simpel, reflekteret og transformativ og Handlekraft i velfærdsledelse.
 • Jon Krog: Branchedirektør i Selveje Danmark. Underviser i selvejende organisationers særkende, identitet og selvforståelse. Og gennemgående undervisere på alle dagene. 
Hvad koster det?
Prisen for deltagelse på uddannelsen er 5.750 kr./deltager inkl. eksamen på diplomniveau.
Prisen er inkl. litteratur, materialer og forplejning.
 
Krav til optagelse på diplomniveau
For at kunne gå til eksamen på diplomniveau skal deltagerne dokumenterer tidligere uddannelse i form af eksamenspapirer og to års relevant erhvervserfaring for eksempel i form af en kopi af lønseddel, hvor deltagerens anciennitet fremgår. Kravene til deltagerne på diplomniveau skyldes, at UCL som en kompetencegivende uddannelsesinstitution er underlagt statslige krav om dokumentation af deltagernes uddannelse og erfaring.
  
Datoer for undervisning
 
Foråret 2020 på Børsen i København:
 • Torsdag den 23. januar
 • Torsdag den 20. februar
 • Torsdag den 19. marts
 • Torsdag den 16. april
De enkelte undervisningsgange afvikles om eftermiddagen kl. 15-20 og foregår på Børsen, Slotsholmsgade 1-3, 1217 København K.
 
Efterår 2020 i Vejle
 • Torsdag den 20. august
 • Torsdag den 17. september
 • Torsdag den 22. oktober
 • Torsdag den 26. november

Undervisningen bliver afholdt på Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle i tidsrummet kl. 15-20.

Foråret 2021 på Børsen i København:
- Torsdag den 14. januar
- Torsdag den 25. februar
- Torsdag den 18. marts
- Torsdag den 22. april

De enkelte undervisningsgange afvikles om eftermiddagen kl. 15-20 og foregår på Børsen, Slotsholmsgade 1-3, 1217 København K.

Efterår 2021 i Vejle
- Torsdag den 26. august
- Torsdag den 23. september
- Torsdag den 28. oktober
- Torsdag den 18. november

Undervisningen bliver afholdt på Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle i tidsrummet kl. 15-20.

Læringslaboratorier og erhvervscases

Undervisningen foregår i læringslaboratorier og varetages af eksterne anerkendte oplægsholdere samt specialister fra Dansk Erhverv og Selveje Danmark. Der arbejdes praksisnært og løsningsorienteret med deltagernes erhvervscases.
 
Praktisk
Pris
Kr. 5.750 pr. deltager inkl. eksamen på diplomniveau, litteratur og forplejning.
  
Sted
Uddannelsen afholdes 1-2 gange om året i skiftevis i København og Vejle.
 
Tidspunkt
Undervisningen foregår i tidsrummet fra kl. 15-20.
  
Omfang
Omfang: Bestyrelsesuddannelsen forløber over fire eftermiddage/aftener á fem timer.
Uddannelsen er bygget op omkring faget ”strategisk ledelse” på diplomuddannelsen i ledelse og giver mulighed for at opnå 5 ECTS-point.
Pensum er ca. 600 sider.
 
Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer og daglig ledelse i selvejende organisationer.
 
Kontakt
Kontakt Kåre Skarsholm, chefkonsulent i Selveje Danmark, for nærmere oplysninger og tilmelding på 41870804 / ksk@selveje.dk