Styrk din bestyrelses strategiske kompetencer med målrettet uddannelse

Ønsker du og din organisation at arbejde mere professionelt og strategisk med bestyrelsesopgaven, så er det nu, du/I skal slå til. Det er nemlig enkelte ledige pladser på Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse til efteråret i Vejle. Uddannelsen er åben for alle medlemmer som ikke-medlemmer og næste hold starter til august.

Fokus på selvejendes særlige udfordringer
Uddannelsens omdrejningspunkt er de særlige udfordringer og muligheder ved at drive en værdibåret non-profit organisation og en sund forretning på samme tid.

Undervisningen består af følgende moduler:

  • – Selvejende organisationers juridiske særkende, identitet og selvforståelse
  • – Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udvikling
  • – Ansvar, roller og opgaver i bestyrelsen
  • – Udarbejdelse, implementering og opfølgning af strategi i bestyrelsen

Stærke undervisere
Uddannelsen byder på undervisere som:

Steen Hildebrandt: Ph.D, Professor, Aarhus Universitet, adjungeret professor, CBS. Forfatter til flere bøger om ledelse og bestyrelsesarbejde.

Torben Ballegaard: Adjungeret professor CBS, tidligere koncernchef for Bang og Olufsen og bestyrelsesmedlem i LEGO, nu fuldtidsbeskæftiget med bestyrelsesarbejde.
Forfatter til bogen: Når bestyrelsen skaber værdi, som også anvendes på kurset.

Louise Høgh von der Heide: Advokat i Dansk Erhverv. Louise underviser i selvejende organisationers juridiske særkende.

Jon Krog: branchedirektør i Selveje Danmark er gennemgående underviser.

Mulighed for at opnå ECTS-point
Det er muligt at opnå 5 ECTS-point enten på akademi- eller diplomniveau ved deltagelse på kurset og ved efterfølgende eksamination.

Undervisningen foregår i læringslaboratorier og der arbejdes praksisnært og løsningsorienteret med deltagernes erhvervscases.

Nyt hold i efteråret 2018
Uddannelsen forløber over fire eftermiddage/aftener kl. 15-20 i efteråret 2018.
Det koster kr. 4.500 pr. person at deltage (eksamen på diplomniveau koster 1.000 kr. ekstra).

Datoer for undervisning
Undervisningen foregår på følgende datoer:

Torsdag den 30. august
Torsdag den 27. september
Torsdag den 25. oktober
Torsdag den 29. november

Undervisningen bliver afholdt på Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle i tidsrummet kl. 15-20.

For yderligere information om uddannelsen –  klik her 

Du kan kontakte Kåre Skarsholm på ksk@selveje.dk / 41870804 for tilmelding eller spørgsmål.

Der er lukket for kommentarer.