Styrkelse af Ankestyrelsen gavner selvejende tilbud

Regeringen har afsat midler i finansloven til at styrke Ankestyrelsen og forkorte sagsbehandlingstiderne efter et stigende antal klagesager. Styrkelsen kommer både borgere, virksomheder og selvejende organisationer til gode.

Op til et halvt års sagsbehandling
Når en kommune eller en region træffer afgørelse i en sag vedrørende en borger, en virksomhed eller en selvejende organisation, som den berørte part ikke er enig i, kan den berørte part klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Men som det er i dag, kan der gå op til et halvt år, før Ankestyrelsen har behandlet klagen. Det er stærkt utilfredsstillende for virksomheder, organisationer og borgere. Den lange sagsbehandlingstid er samtidig en svækkelse af retssikkerheden. Derfor vil regeringen i 2019 give Ankestyrelsen et bevillingsløft på 35 millioner kroner oveni styrelsens eksisterende bevilling.

Målet er 13 uger i gennemsnit
Målet er, at sagsbehandlingstiderne for langt de fleste sager kommer ned på 13 uger i gennemsnit. For sager, der vedrører forsørgelsesydelser som boligstøtte, børnetilskud, pension og sygedagpenge skal sagsbehandlingen ned på under 10 uger.

Behovet vil bestemme fremtidige bevillinger
De 35 millioner kroner er blot første håndsrækning til Ankestyrelsen. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil afdække Ankestyrelsens behov for midler, inden de fremtidige bevillingsniveau fastsættes, så der fremover bliver bedre sammenhæng mellem arbejdsbyrde og bevilling.

Læs mere om regeringens forslag – klik her.

Der er lukket for kommentarer.