Stortinget i Norge stiller krav om 40 procent selvejende tilbud på børneområdet i 2025

Stortinget i Norge har, efter en lang debat og flere problematiske sager om blandt andet hvor store overskud man kan acceptere på velfærdsområdet, besluttet, at pålægge regeringen at sikre at 40 procent af aktørerne på området i 2025 udgøres af selvejende non-profit tilbud.

Beslutningen følger efter en længere debat omkring sammensætningen af de tilbud, der arbejder med de mest sårbare børn og familier i Norge. Og her har det politiske ønske været, at sikre at det, der driver aktørerne, er det faglige fremfor ønsket om at skabe fortjeneste. Således fremgår følgende bl.a. af baggrunden for beslutningen i Stortinget:

”I et system med anbudsbyråkrati og store kommersielle aktører risikerer man at et ønske om fortjeneste blir viktigere enn barnets beste når hjelpetiltak skal velges. Derfor er barnevernet uegnet for konkurranseutsetting”.

Beslutningen viser anerkendelse af selvejende ideelle organisationer
Selveje Danmark finder, at der er tale om en flot og modig beslutning, der viser, at man politisk i Norge har bred anerkendelse af de selvejende ideelle organisationers betydning, at man ser værdien i mangfoldighed, og at man helt overordnet ønsker et velfærdssamfund, hvor det ønske opfyldes samtidig med, at de penge, man bruger på velfærd i samfundet, også går til velfærd.

Det endelige beslutningsforslag i Norge lyder:

”Stortinget ber regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 pst. innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres”

Kunne man forestille sig en lignende beslutning i Danmark? Umiddelbart er der ikke det nødvendige politiske fokus, men Selveje Danmark vil naturligvis fastholde et fokus på den værdi, de selvejende organisationer tilfører samfundet – både gennem en høj kvalitet i arbejdet og ved at de offentlige midler, der tilføres området, i videst muligt omfang bliver i området.

Se mere om den norske beslutning – klik her

Der er lukket for kommentarer.