Stor andel af de 150 særlige pladser i psykiatrien bliver ikke brugt

Efter adskillige politiske sværdslag indgik Folketingets partier, minus Enhedslisten, for et år siden en aftale, der fastlægger rammerne for 150 særlige pladser på de psykiatriske afdelinger, som henvender sig til borgere med misbrug, psykisk lidelse og udadreagerende adfærd i kombination.

De første 15 pladser åbnede i Region Syddanmark i marts måned 2018, og 1. maj åbnede 21 pladser i det midtjyske. Nu viser det sig, at kun en lille del af pladserne bliver brugt. Kun fire pladser er i brug i Syddanmark og i Midtjylland tegner sig et tilsvarende billede. Det har fået KL op af stolene.

KL: Borgerne takker nej
En væsentlig årsag til, at pladserne ikke bliver brugt, er ifølge KL at det kræver samtykke fra borgeren, hvis borgeren skal indskrives. Og mange borgere takker nej. Hertil kommer, at visitationskriterierne, ifølge kommunerne, er svære at bruge.

De 150 særlig pladser giver ikke den ønskede effekt
KL konkluderer selv, at vi i dag står med en model med de 150 særlige pladser, som ikke giver borgerne den hjælp, de reelt har brug for. Samtidig er modellen økonomisk belastende for kommunerne, der står for en væsentlig del af finansieringen af pladserne, hvad enten de bliver anvendt eller ej.

– Erfaringerne er endnu spæde, men modellen ser ganske enkelt ikke ud til at virke! Vi er nødt til at gentænke, hvordan vi kan indfri intentionerne om at skabe bedre behandlings- og rehabiliteringsindsatser til denne gruppe af borgere med svære psykiske lidelser, og samtidig øge trygheden og trivslen for beboere og medarbejdere på botilbud og forsorgshjem, skriver KL’s formand, Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Socialudvalg; Joy Mogensen og formand for KL’s Ældre og og Sundhedsudvalg, Jette Skive, i en fælles kronik Den gyldne løsning er ikke 150 pladser i Jyllandsposten den 9. maj.

KL: Omdan pladserne til almindelige pladser i behandlingspsykiatrien
De tre formænd m/k fortsætter kronikken med at foreslå at:

– omdanne pladserne til almindelige behandlingspladser i psykiatrien. En anden mulighed er simpelthen at gentænke hele konstruktionen.

Afslutningsvis konkluderer de tre skribenter at:

– Parterne på psykiatriområdet må sætte sig sammen og drøfte, hvordan vi kommer tilbage til at finde løsninger der er bæredygtige, og som indfrier intentionerne om at skabe bedre leve- og arbejdsvilkår på botilbud og forsorgshjem. For de særlige pladser gør det ikke.

Selveje Danmark glæder sig over, at den erkendelse er begyndt at brede sig.

For at læse KL’s kronik Den gyldne løsning er ikke 150 pladser – klik her.

Der er lukket for kommentarer.