Sekretariatet

Jon Krog
Selveje Danmark
Branchedirektør
T: 3374 6427
M: 5091 7810
jkr@selveje.dk
Jon Som branchedirektør og jurist er jeg ansvarlig for at fastholde den af bestyrelsen fastlagte kurs for Selveje Danmark samt for den løbende organisationsudvikling. Jeg arbejder med politisk interessevaretagelse på hele selvejeområdet, rådgivning af vores medlemmer, holder oplæg såvel internt som eksternt og er ansvarlig for fastholde af det store netværk af nøglepersoner der er en forudsætning for at vi kan løfte vores arbejde.
Kåre Skarshom
Selveje Danmark
Politisk konsulent
T: 3374 6591
M: 4187 0804
ksk@selveje.dk
Jon Jeg varetager vores medlemmers interesser inden for social- og handicapområdet. Det gør jeg ved at være i løbende dialog med beslutningstagere og medlemmer. Dertil bruger jeg også en del af min tid på intern, ekstern og strategisk kommunikation. Derudover er jeg tovholder på Selveje Danmarks bestyrelsesnetværk og uddannelse.
Gitte Landors
Selveje Danmark
Chefkonsulent
T: 3374 6023
M: 9133 5850
gla@selveje.dk
Gitte Jeg arbejder med politisk interessevaretagelse på social- og beskæftigelsesområdet med alt, hvad det indebærer af analyse-, strategi- og kommunikationsarbejde. Derudover er jeg tovholder på Selveje Danmarks ledernetværk og socialøkonomiske netværk.
Jens Teisen
HR & Ledelse
Chefkonsulent
T: 3374 6016
M: 5121 4550
jte@danskerhverv.dk
Jens Jeg rådgiver inden for hele HR paletten samt inden for ledelse og udvikling af organisationen. Emnerne kan bl.a. være rekruttering, motivationsledelse, MUS, forandringsledelse, konflikthåndtering, stresshåndtering, håndtering af samarbejdsvanskeligheder, samt vanskelige samtaler såsom adfærdskorrigering, advarsler og opsigelser. Jeg afholder også åbne og virksomhedstilpassede workshops.
Tina Buch Olsson
HR & Ledelse
Chefkonsulent
T: 3374 6762
M: 2014 0208
tbo@danskerhverv.dk
Tina Jeg rådgiver også inden for hele HR paletten samt ledelse og udvikling af organisationen. Emnerne kan bl.a. være rekruttering, motivationsledelse, MUS, forandringsledelse, konflikthåndtering, stress og stresshåndtering, samt vanskelige samtaler såsom adfærdskorrigering, advarsler og opsigelser. Udover rådgivning afholder jeg både åbne og virksomhedstilpassede workshops med fokus på ovenstående.
Louise Høgh von der Heide
Oplevelse og Velfærd
Advokat
T: 3374 6177
M: 4144 9004
loh@danskerhverv.dk
Louise Jeg rådgiver om offentligret og udbudsret i forbindelse med offentligt-privat samarbejde. Det omfatter eksempelvis rådgivning om de regler, der gælder, når man sælger ydelser til det offentlige. Derudover rådgiver jeg bredt om erhvervsret, herunder aftale- og kontraktsret eksempelvis i forbindelse med indgåelse eller fortolkning af driftsaftaler
Jannie Merete Pedersen
Ansættelsesjurister – Oplevelse & Rådgivning
Souschef, advokat
T.3374 6703
M.4124 3103
jpe@danskerhverv.dk
Jannie Jeg rådgiver om ansættelsesretlige problemstillinger, blandt andet om ansættelser, ansættelsesforholdets ophør, ferie, sygdom og refusion samt overenskomster. En stor del af min rådgivning er målrettet virksomheder der har samarbejde med det offentlige.
Mette Vitved Bjørkvik
Ansættelsesjurister – Oplevelse & Rådgivning
Chefkonsulent, advokat
T.3374 6435
M.6170 0671
mbj@danskerhverv.dk
Mette Jeg rådgiver i konkrete sager, bistår i forhandlinger med faglige organisationer og fører retssager for vores medlemmer. Jeg har tidligere været ansat ved Kammeradvokaten og ved KL, og har således et særligt kendskab til offentlig arbejdsret og kommunale overenskomster.
Karolina Thorsen
Selveje Danmark
Studentermedhjælp
T.3374 6062
M.
kct@danskerhverv.dk
Karolina

A
T.
M.

Der er lukket for kommentarer.