Politiske indsatsområder

Selveje Danmark skal sikre den politiske interessevaretagelse for selvejeområdet. Herunder også være en vigtig aktør i politiske processer, der vedrør forhold knyttet til oprettelsen og driften af institutioner på velfærdsområdet. De overordnede målsætninger er blandt andre:

Styrket identitet i de selvejende institutioner og tilbud

  • Sætte politisk fokus på den værdi det har for såvel det enkelte menneske, den enkelte institution eller det enkelte tilbud, at der arbejdes på baggrund af et klart værdigrundlag.
  • Arbejde for forskellighed som forudsætning for udvikling og nytænkning.

Transparens og gennemsigtighed

  • Sætte fokus på de store mangler der i dag er knyttet til offentlige budgetter, og som skjuler de reelle omkostninger.
  • Arbejde for at der i tilknytning til godkendelser, driftsoverenskomster mv. skabes klarhed og transparens, således at økonomisk sammensætning, pris og omkostninger tydeligt fremgår.
  • Arbejde for at kommunerne i det omfang de gennem f.eks. driftsoverenskomster stiller krav om køb af kommunale ”service” skal oplyse omkostningsægte priser for den kommunale ”service”, der skal købes.

Udviklingen af ny styrringsmodel for relationen mellem de selvejende institutioner og tilbud og det offentlige

  • Indgå i arbejdet omkring en ny styringsmodel, der kan understøtte udviklingen af samarbejdet mellem det offentlige og de selvejende institutioner. I form af en enhed bakket op af centrale interessenter fra feltet, hvor formålet er at understøtte forsøg, udvikle og løbende evaluere samarbejdsformer mellem den selvejende og offentlige sektor.

Tilpasning af eksisterende aftalegrundlag

  • Arbejde politisk for etableringen af en national samarbejdsaftale omhandlende relationen mellem de selvejende institutioner og tilbud på den ene side og det offentlige på den anden.
  • Arbejde for, at der i driftsoverenskomsterne fremover gives plads til de selvejende således, at ledelsesretten med alt hvad den indeholder, fortsat ligger i den enkelte selvejende institution.
  • Politisk søge at påvirke de gældende udbudsregler således, at der i fremtiden dels vil være mulighed for at tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i arbejdet med mennesker, dels fortsat vil være et rum for indgåelse af driftsaftaler indenfor ”in-house” reglen.
  • Indgå i den løbende tilpasning og udformning af godkendelsesreglerne på socialområdet for derved at sikre, at de selvejende aktører ikke gennem ændringer i godkendelsesgrundlaget udsættes for en urimelig forskelsbehandling.

 

Der er lukket for kommentarer.