Opkræver Socialtilsynet ulovlige takster for ”væsentlige ændringer”?

Selveje Danmark er efter en dialog med vores medlemmer dykket ned i en noget teknisk men også meget praktisk relevant problemstilling. Det handler om den model for opkrævning af takster, som de fem socialtilsyn anvender. For dem alle gælder, at taksten differentieres med udgangspunkt i antallet af pladser. Det gælder prisen for en godkendelse, for det skærpede tilsyn og for selve det løbende tilsyn, og så gælder det for godkendelsen af ”væsentlige ændringer”.

Helt overordnet kan det konstateres, at der i lov om socialtilsyn er en klar hjemmel til en sådan differentiering i forhold til godkendelse og tilsyn. Det giver også meget god mening, da opgaven med at føre tilsyn netop kan være påvirket af størrelsen af den organisation, der føres tilsyn med. Men forholder det sig også sådan med godkendelsen af en ”væsentlig ændring”?

I lovens § 23, stk. 3, står der ”…… og der fastsættes en særlig takst for godkendelse af væsentlige ændringer i allerede eksisterende tilbud”. Der tales ikke om takster i flertal, men om én takst og det giver god mening, for en væsentlig ændring kan f.eks. være godkendelsen af købet af en lejlighed, og her er opgaven jo fuldstændig upåvirket af organisationens størrelse.

Selveje Danmark har derfor overfor Socialtilsynet påpeget, at der ikke synes at være hjemmel til en sådan differentiering af taksten. En differentiering der betyder, at det typisk er ca. 3 gange dyrere for den større organisation at få godkendt f.eks. købet af lejligheden end for den mindre organisation, selv om opgaven kan være præcis den samme.

Hvad er en væsentlig ændring?
Problemstillingen belyser tillige et andet relevant problem, for hvad er overhovedet en væsentlig ændring? Hvis det koster op til 27.000 kroner at få godkendt væsentlige ændringer, er der så også almindelige ændringer, der er gratis? Det synes i høj grad uklart og op til det enkelte socialtilsyn at vurdere.  Det er også en problemstilling, der bør skabes klarhed over i dialogen med de fem Socialtilsyn.

Endnu ingen afklaring
Der er ikke kommet nogen afklaring på spørgsmålet om, hvorvidt det er lovligt at opkræve mellem 6.000 kr. og 27.000 kr. for godkendelsen af en væsentlig ændring, så indtil det sker, skal det enkelte tilbud handle ud fra de gældende regler. Men hvis der opkræves en forhøjet takst for en væsentlig ændring, så kan det anbefales at tage forbehold for, at beløbet vil blive krævet tilbagebetalt, hvis det senere viser sig, at socialtilsynet ikke har haft hjemmel til at opkræve en differentieret takst.

Der er lukket for kommentarer.