Nyt inspirationskatalog fremmer vidensbaseret praksis

Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Kommunernes Landsforening (KL) har i fællesskab taget initiativ til at udarbejde et fint inspirationskatalog, der skal fremme vidensbaseret praksis i botilbud. Kataloget indeholder også eksempler på, hvordan forskellige botilbud konkret har grebet arbejdet an på. Der er i den forbindelse udarbejdet et par små film fra hvordan to bosteder arbejder med at omsætte teori til praksis i deres valgte tilgang.

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har stået for udformningen af inspirationskataloget, og har i den forbindelse også lavet en hjemmeside om vidensbaseret praksis i botilbud, hvor blandt andet inspirationskatalog og videoer fremgår.

For at se VIVEs hjemmeside om vidensbaseret praksis i botilbud – klik her.

Om inspirationskataloget
Inspirationskataloget er skrevet til medarbejdere og ledere i botilbud for voksne borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
Ideen med inspirationskataloget er at inspirere og komme med konkrete forslag til, hvordan man i botilbud kan anvende og nyttiggøre forskningsviden i praksis.

Inspirationskataloget består 6 dele. Første del beskriver baggrunden for inspirationskataloget, mens de øvrige 5 dele sætter fokus på en række faglige områder, som alle kan fremme en virkningsfuld praksis: Teori og viden, mål og dokumentation, faglig refleksion, relationelt samarbejde og brugerinddragelse.

Hvilke redskaber og forslag, som giver mening i det enkelte botilbud, vil naturligvis afhænge af tilbuddets specifikke målgruppe, organisering og fokusområder.
Inspirationskataloget peger derfor på en række forskellige redskaber og forslag, som man kan lade sig inspirere af, afhængig af hvilke indsatsområder der er væsentlige for borgerne.

Hvorfor et inspirationskatalog?
Der er de senere år kommet stadig stærkere fokus på at måle, dokumentere og evaluere de sociale indsatser i botilbud. Selvom der blandt fagprofessionelle og beslutningstagere er et bredt ønske om, at det socialpædagogiske arbejde skal bygge på indsatser, som virker, så peger forskning imidlertid på, at der fortsat er sparsomt med viden om, hvilke indsatser og initiativer der virker i botilbud. Der er derfor behov for mere viden om konkrete tiltag og handlinger, der kan understøtte en vidensbaseret praksis på landets botilbud.

Tak for at dele
Selveje Danmark er meget positiv over for både inspirationskatalog, hjemmeside og videoer og vil i den forbindelse sige tak til Socialpædagogernes Landsforbund og Kommunernes Landsforening for at dele værdifuld viden.

For at læse SL og KLs inspirationskatalog – klik her.

Der er lukket for kommentarer.