Nyheder

Den Sociale Investeringsfond er en realitet

Den 6. december vedtog Folketinget beslutningen om, at etablere Den Sociale Investeringsfond. Fonden er etableret som et led i satspuljeforhandlingerne, og vil have som formål at skabe et statsligt organ, der kan investere i indsatser på velfærdsområdet.

Presset for at omlægge de 150 særlige psykiatriske pladser vokser

Stadigt flere organisationer lægger pres på regeringen for at droppe de særlige psykiatriske pladser til borgere med dobbeltdiagnoser og udadreagerende adfærd. Mange af pladserne står stadig tomme, derfor ønsker regeringen at lempe visitationskriterierne, mens flere organisationer ønsker dem omlagt eller droppet.

Ny podcast: Alle fortjener et liv uden vold

Tag hovedtelefonerne i ørene og kom en tur rundt på Kvindehjemmet i tredje afsnit af vores podcastserie Hjertelyd. Mød blandt andre 'Hannah', en tidligere beboer, der fortæller om sit ophold på Kvindehjemmet.