Vidensopsamling skal styrke faglig ledelse i dagtilbud

Der er stor interesse for, hvilke faktorer, der kan bidrage til en høj kvalitet i dagtilbud. I den forbindelse har VIVE for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en vidensopsamling om faglig ledelse af relevans for dagtilbud.

Formålet med vidensopsamlingen er at tilvejebringe viden om faglig ledelse, som kan understøtte en vidensdrevet udvikling af ledelsesfeltet på området og bidrage til udviklingen af læringsmiljøer, der medvirker til at styrke børns trivsel, læring og dannelse.

Vigtige ledelseshandlinger og rammer for faglig ledelse
I vidensopsamlingen beskrives de konkrete ledelseshandlinger, som litteraturen fremhæver som betydningsfulde, når man bedriver faglig ledelse. Ligeledes beskrives, hvordan man kan systematisere og forstå handlingerne i relation til tre centrale temaer og syv tilhørende kerneelementer:

Tema 1 – Fastsætte en faglig retning:

  • Kerneelement 1: sikre en fælles forståelse af faglig kvalitet
  • Kerneelement 2: konkretisere den faglige retning

Tema 2 – Indhente faglig viden

  • Kerneelement 3: Deling af faglig viden
  • Kerneelement 4: Udvikling gennem kurser og indsatser

Tema 3 – Aktivere faglig viden

  • Kerneelement 5: Organiseret vejledning
  • Kerneelement 6: Spontan vejledning
  • Kerneelement 7: Opbakning og engagement

En lang række forhold vedrører rammerne for udøvelsen af faglig ledelse. Den identificerede litteratur behandler især to ting: ledernes kompetencer for at udøve faglig ledelse samt forudsætningerne for at distribuere faglig ledelse til andre.

Metode
Vidensopsamlingen er baseret på en systematisk litteratursøgning, der inkluderer ca. 2500 studier om faglig ledelse af dagtilbud og af institutioner på det specialiserede børne- og ungeområde. Heraf er 73 vurderet relevante.

Læs vidensopsamlingen – klik her