Videnscenter for værdig ældrepleje holder årskonference

Kom med når Videncenter for værdig ældrepleje afholder årskonference den 4. november. På årskonferencen vil der være særligt fokus på systematiske tilgange til at arbejde med og udvikle kvalitet i ældreplejen.

Først på dagen belyses kvalitet i ældreplejen ud fra en forskningsvinkel, og der præsenteres erfaringer om kvalitetsarbejdet fra forskellige perspektiver.

Eftermiddagen byder på en række sessioner med praksisnære initiativer med fokus på redskaber og organisering, der understøtter kvalitet og værdighed i ældreplejen. Herefter inviterer direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, til en samtale om værdig ældrepleje.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.

Læs mere – klik her