Velkommen til Videnscenter om handicap

Det er med stor fornøjelse, at Selveje Danmark kan byde Videnscenter om handicap velkommen som medlem.

Videncenter om handicap arbejder for, at mennesker med nedsat funktionsevne får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet.

Videncentret har siden 1995 indsamlet viden, udviklet praksisser og ydet rådgivning om tilpasset idræt, uddannelse, rehabilitering og det rummelige arbejdsmarked.

Fra sekretariatet skal lyde et varmt velkommen! Vi glæder os til samarbejdet!

For at læse mere om Videnscenter om handicap – klik her