Velkommen til to nye medlemmer i Selveje Danmark

Det er med stor fornøjelse, at Selveje Danmark kan byde velkommen til Hostruphøj og projekt UDENFOR som nye medlemmer.

Hostruphøj er et socialpædagogisk opholdssted med døgn- og dagbehandling samt intern skole. Målgruppen på Hostruphøj er børn og unge i den skolepligtige alder, der har emotionelle-, sociale- og indlæringsmæssige vanskeligheder, som nødvendiggør et særligt tilrettelagt og overskueligt behandlings- og indlæringsmiljø. Hostruphøj er en del af Livsværk.

Læs mere om Hostruphøj - klik her.

Projekt UDENFOR arbejder for at forbedre forholdene for den enkelte udsatte på gaden samt på at skabe forståelse for hjemløshed. Projekt UDENFOR beskriver selv, at de i sit daglige virke balancerer på "to ben" - gadeplansarbejde samt vidensindsamling, formidling og debatskabende aktiviteter.

Læs mere om projekt UDENFOR - klik her. 

I sekretariatet glæder vi os til samarbejdet.