Vær med til at afprøve praksisnær metode på ældreområdet

Aktører på ældreområdet kan nu gennem kommunerne ansøge om at deltage i Sundhedsstyrelsens afprøvning af beboerkonferencemetoden. Det er en systematisk og praksisnær metode, der har til formål at styrke den faglige refleksion hos medarbejdere og skabe trivsel hos borgere med demens.

En beboerkonference er et fagligt rum, hvor man på tværs af faggrupper og vagtlag sætter fokus på en enkelt borger og analyserer vedkommendes adfærd med henblik på at etablere nye faglige indsatser, der kan øge borgerens trivsel.

Beboerkonferencen er blevet anvendt og udbredt i kommunerne siden 2015. Tidligere erfaringer har vist, at beboerkonferencen er en brugbar metode, der kan bidrage til at skabe trivsel for borgere og medarbejdere.

Hvem kan søge?
Kommuner kan som hovedansøgere ansøge på vegne af både selvejende, private og kommunale tilbud. Hver kommune skal søge med tre plejecentre.

Selveje Danmark er i dialog med Sundhedsstyrelsen om, at denne ansøgningsprocedure er uhensigtsmæssig for selvejende tilbud, og at der fremadrettet bør tænkes i andre baner.

Der er ansøgningsfrist den 8. september kl. 12.

Kom til informationsmøde om beboerkonferencen
Sundhedsstyrelsen afholder et åbent, virtuelt informationsmøde den 13. august kl. 13-14, hvor det er muligt for interesserede at høre mere om afprøvningsprojektet og stille spørgsmål.

Læs mere om beboerkonferencen – klik her