Udsatte børn og unge på den politiske dagsorden

Udsatte børn og unge er i den grad kommet på den politiske dagsorden og vi er i Selveje Danmark meget glade for det store fokus på en meget sårbar målgruppe.

Et nyt udspil præsenteret i forbindelse med regeringsseminar den 13. januar har flere elementer, som Selveje Danmark finder meget positive og andre, som vi finder kræver mere viden end vi har på nuværende tidspunkt.

Tre konkrete initiativer

Udspillet er kun en del af forskellige kommende politiske initiativer på området. I udspillet mandag blev tre konkrete initiativer præsenteret.

  1. Det skal være lettere at adoptere plejebørn
  2. Vi skal anbringe tidligere
  3. Der skal arbejdes på en mere solidarisk finansiering

Ligeledes skal der udformes en Barnets Lov, hvor børns rettigheder og vetoret i forhold til eksempelvis samvær skal styrkes. Ligeledes skal der arbejdes med at fjerne stigmatiserende begreber omkring især anbragte børn og unge.

Det videre arbejde

Med tæt inddragelse at aktører på området vil arbejdet forløbe i tre spor, hvor det første fokuserer på flere og tidligere anbringelserne og styrket kvalitet på området. Andet spor vil inddrage og fokusere på udsatte børn og unges inddragelse og stemmer. Og sidste spor er arbejdet for at sikre bedre overgange til voksenlivet.

Uddannelse

Der er ligeledes ønsker om, at flere udsatte børn og unge skal sikres en uddannelse og at kommunerne i højere grad skal forpligtes til at sikre, at dette sker finder vi meget positivt. Mange især anbragte børn og unge har meget store udfordringer i forhold til skolegang og ikke mindst i forhold til at gennemføre både folkeskole og ungdomsuddannelse. Ministeren vil nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, der inden sommer skal levere bud på, hvordan det kan sikres, at anbragte børn får en bedre uddannelse. Vi vil følge dette arbejde tæt og i muligt omfang bidrage med viden fra det selvejende døgntilbudsområde ind i dette.

Selveje Danmark mener

Der lægges som nævnt op til at styrke kommunernes muligheder for at tvangsadoptere og tvangsanbringe. Selveje Danmark finder, at der allerede i nuværende lovgivning gives denne mulighed, men at det i højere grad handler om at sikre en praksis båret af høj faglighed og en økonomi bagved, der gør det muligt at træffe det faglige rigtige valg første gang. Tvangsanbringelser og tvangsadoptioner er meget store indgreb i familiers liv og det bør på denne baggrund også derfor være indgreb, som skal foretages med meget stor respekt og en faglig grundighed, der ikke lader noget tilbage at ønske.

At økonomi spiller en stor rolle i forhold til kommunernes ageren på dette område er ingen hemmelighed og et forslag, der sikrer kommunerne mere refusion i relation til de meget dyre anbringelser og i forhold til de familier, hvor flere søskende skal anbringes hilses velkommen.


Vi har i sidste uge skrevet en kronik om udsatte børn og unge, som du kan læse her