Tag samtalen om den sidste tid sammen

To nye vejledninger, udgivet af Styrelsen for Patientsikkerhed, skal sætte fokus på at beboer og plejepersonalet får taget samtalen om livets sidste fase i tide.

Formål
De nye vejledninger skal være med til at sikre et godt forhold mellem beboeren og den behandlingsansvarlige læge, og give den ellers komplekse problemstilling, klare rammer.
Indsatsen skal støtte sundhedspersoner i, at der bliver taget stilling til genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg, så snart det vurderes sundhedsfagligt relevant, eller når beboeren ønsker det.

De 5 undtagelser
I forbindelse med udgivelsen af de to nye vejledninger, har Styrelsen for Patientsikkerhed udgivet to videoer om genoplivning og genoplivningsforsøg. I de to film kan man høre overlæge Ove Gaardboe fortælle om situationer, hvor sundspersoner kan undlade genoplivningsforsøg.
Som hovedregel skal sundhedsfagligt personale altid tilkalde hjælp og forsøge genoplivning, hvis de finder en livløs person. Men der er fem undtagelser, hvor det ikke er tilfældet.

Dem kan du høre mere om i de to videoer om fravalg af genoplivning og genoplivningsforsøg – klik her

Praktisk
De to nye vejledninger trådte i kraft den 1. november 2019, og erstatter vejledning nr. 9374 af 29. maj 2018 og vejledning nr. 9375 af 29. maj 2018.

Vejledningerne er relevante for alle patientgrupper, og gælder både inden- og udenfor sygehuset.

Vejledningerne er udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, Lægeforeningen, Kommunernes Landsforening, Dansk Sygeplejeråd, Ældresagen, Danske Seniorer, Danske Patienter, FOA og overlæge Ove Gaardboe.

Du kan finde vejledningen om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg – klik her 

Du kan finde vejledningen om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling – klik her