Sundhedsudgifterne til ældre accelerer

En ny rapport fra VIVE og Danske Regioner med titlen ”Fremtidens sundhedsudgifter” har undersøgt, hvordan det voksende antal ældre og den stigende gennemsnitlige levealder vil påvirke ressourcefordelingen i sundhedsvæsenet. Rapporten undersøger empirisk, baseret på registerdata, udviklingen i de danske sundhedsudgifter tilbage i tid.

Resultater
Rapporten viser, at de gennemsnitlige sundhedsudgifter pr. alderstrin for aldersgrupperne fra 65-90 år ser ud til at accelerere, mens de for yngre aldersgrupper ligger nogenlunde konstant. Professor i sundhedsøkonomi hos VIVE, Jakob Kjellberg forklarer det således:

”Hvis vi tegner en kurve over sundhedsudgifterne delt ud på borgernes alderstrin, så stiger kurven for de ældre alderstrin stejlere i dag, end den gjorde for ti år siden. Det fænomen kalder vi for steeping, og i lighed med undersøgelser fra udlandet har vi nu også fundet tegn på steeping i Danmark”

Det er hertil vigtigt at notere sig, at fænomenet steeping i høj grad skyldes sund aldring. I og med at flere ældre har længere og sundere liv, har de også brug for dyre tilbud om hjælp og operationer i en høj alder. 

Rapporten understreger dertil vigtigheden af, at de økonomiske modeller som i dag bruges til at regne på udgiftsbehovet i sundhedsvæsenet, skal tage højde for steeping.

Læs rapporten Fremtidens sundhedsudgifter – klik her

 

Tilbage i februar udgav VIVE et inspirationskatalog der skitserede 12 mulige fremtidsscenarier for fremtidens ældre. Det skrev vi en nyhed om i Selveje Danmark, som du kan læse her.