Styrk din strategiske ledelse med skræddersyet uddannelse

Kom med på Selveje Danmarks professionelle bestyrelsesuddannelse og giv dig selv og din organisation er solidt strategisk løft. Uddannelsen er skræddersyet ledere og bestyrelsesmedlemmer i selvejende organisationer og tilbyder stærke ledelseskompetencer og en større indsigt i organisationsformens særkende og styrke. Tilmeldingen til efterårets hold er netop åbnet.

Coronakrisen har vist behov for at gå nye veje
Corona-krisen har vist, at stærke ledelseskompetencer er afgørende for hurtigt at kunne omstille sig for at navigere sikkert igennem ukendte farvande. Men kompetencer kommer ikke af sig selv. De skal vedligeholdes og udvikles. Derfor udbyder Selveje Danmark i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole en kompetencegivende leder- og bestyrelsesuddannelse.

Anerkendte undervisere
Undervisningen varetages af specialister med teoretisk indsigt og praktisk tyngde som

  • Kurt Klaudi Klausen, professor på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Forfatter til en række lærebøger om strategisk ledelse
  • Klaus Majgaard: Ekstern lektor ved CBS, Ph.d. tidligere leder af Center for frivilligt socialt arbejde og direktør i flere kommuner. Klaus er forfatter til bøgerne Offentlig styring - simpel, reflekteret og transformativ og Handlekraft i velfærdsledelse
  • Jon Krog: Jurist, MPA og branchedirektør i Selveje Danmark. Underviser i selvejende organisationers særkende, identitet og selvforståelse

Tilmelding til efterårets bestyrelsesuddannelse i Vejle er åben
Tilmelding til efterårets uddannelse i Vejle er netop åbnet og kan ske ved at klikke her.

Undervisningen foregår over fire eftermiddage på Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle i tidsrummet kl. 15-20. De foreløbige datoer for efterårets undervisning er:

  • Torsdag den 26. august
  • Torsdag den 23. september
  • Torsdag den 28. oktober
  • Torsdag den 18. november

Hvad koster det?
Det koster 5.750 kr.  pr. deltager inkl. litteratur, eksamen og forplejning.
Du kan læse mere om uddannelsen her: https://selveje.dk/aktiviteter/bestyrelsesuddannelse/

Kan bruges som valgfag på diplomniveau
Uddannelsen bliver udbudt af Selveje Danmark i partnerskab med UCL Professionshøjskole og er bygget op omkring faget ”strategisk ledelse” på diplomuddannelsen.

Det betyder, at uddannelsen giver mulighed for at opnå 5 ECTS-point og kan anvendes som valgfag på en diplomlederuddannelse.

Over 200 har haft glæde af uddannelsen
Over 200 ledere og bestyrelsesmedlemmer har allerede deltaget på uddannelsen. En af dem er Charlotte Kragh fra Diakonissestiftelsen, der skriver:

”Bestyrelsesuddannelsen har beriget mig så, jeg har fået viden og kompetencer til at kvalificere mine indspark i bestyrelsesarbejdet. Jeg havde ikke forinden den store viden og indsigt i de bagvedliggende anliggender, der er i bestyrelsesarbejdet. Det gav uddannelsen”. Yderligere referencer kan de oplyses ved henvendelse.

Overholdelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger
Der vil naturligvis blive taget alle eventuelle forholdsregler i forhold til Covid-19, såfremt det på det pågældende tidspunkt stadig er relevant.

Tag kontakt for yderligere information
Ved spørgsmål eller tilmelding skriv til Kåre Skarsholm, chefkonsulent i Selveje Danmark, på ksk@selveje.dk