Socialstyrelsen udgiver ny håndbog om vidensbaseret udvikling

Socialstyrelsens ”Håndbog i lovende praksis” er et redskab til at udvikle sociale indsatser på baggrund af elementer i lovende praksis.

Håndbogen har til formål at understøtte den udvikling, der allerede er i gang på sociale tilbud og i andre kommunale foranstaltninger. Den henvender sig til ledere og medarbejdere, der har det daglige ansvar for at udvikle og sikre kvaliteten af de sociale indsatser i kommuner og på sociale tilbud.

I håndbogen findes i alt otte hæfter, som beskriver forskellige temaer, som er centrale i arbejdet med at udvikle sociale indsatser og den faglige praksis.

De otte hæfter:

  • Introduktion til håndbogen 
  • Foranalyse
  • Organisering og ledelse 
  • Beskrivelse og udvikling af indsatsen 
  • Forbedringsarbejde gennem prøvehandlinger 
  • Valg af dokumentationsredskab 
  • Indsamling af dokumentation 
  • Anvendelse af data til reflektion og læring


Læs socialstyrelsens "Håndbog i lovende praksis" - klik her