Socialstyrelsen sætter VISO-ydelser på voksenområdet i udbud

Socialstyrelsen sætter VISO-ydelser om specialrådgivning og udredning på voksenområdet i udbud. Der gennemføres i alt 11 udbud med 12 delaftaler om forskellige problemstillinger og funktionsnedsættelser..

Som VISO-leverandør skal man levere specialrådgivning og supplerende udredning inden for det specialiserede socialområde. Borgerens vanskeligheder kan både være af fysisk og psykisk karakter, ligesom de kan være påvirket af sociokulturelle faktorer.

Socialstyrelsen ønsker at indgå delkontrakt med flere leverandører på hver af de 12 delaftaler. Antallet af ønskede leverandører på den enkelte delaftale vil fremgå af udbudsmaterialet.

Kontraktperioden løber fra 1. maj 2022 til 30. april 2027.

Tilbudsfristen er 20. oktober 2021 kl. 12.00.

Læs mere om udbuddet – klik her.

Informationsmøde om udbudsprocessen
Der afholdes et informationsmøde om udbudsprocessen tirsdag den 21. september 2021 kl. 10 - 11 via Zoom, hvor der informeres om udbudsprocessen, ligesom der er mulighed for at stille spørgsmål.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding senest den 17. september.

Læs mere om informationsmødet og tilmelding – klik her.