Socialstyrelsen tilbyder udviklingsforløb til socialpsykiatrien

Socialstyrelsen tilbyder udviklingsforløb til socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at styrke kvaliteten via en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Der er netop åbnet for ansøgninger til nye forløb.

Forløbene har til formål at understøtte en effektiv udbredelse og forankring af den aktuelt bedste viden på socialpsykiatriområdet. De enkelte forløb tilpasses den ansøgerens ønsker og ressourcer både i forhold til indhold og varighed.

Hvordan ser et udviklingsforløb ud?
Et forløb kan tage udgangspunkt i et eller flere af følgende temaer: 

  • Ledelse og organisation
  • Helhed og sammenhæng
  • Samarbejde med borgeren
  • Sundhed
  • Civilsamfund
  • Uddannelse og beskæftigelse

Et udviklingsforløb består af tre faser:

  • En opstartsfase, hvor der forventningsafstemmes mellem indsatsteamet og tilbuddet
  • En analysefase, hvor der i samarbejde peges på styrker og udviklingsområder i eksisterende praksis
  • En udviklingsfase, hvor metoder, redskaber og anbefaling omsættes til mere vidensbaseret og fagligt funderet praksis.

Praktisk information
Udviklingsforløbet er gratis og kan søges af kommunale, regionale, private og selvejende socialpsykiatriske tilbud. Forløbene bygger særligt på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser, og målretter sig derfor særligt tilbud, der ønsker at udvikle og forbedre indsatsen med afsæt i dette.

Det forventes at et udviklingsforløb har en varighed på 4-12 måneder.

Næste ansøgningsfrist er den 20. august 2021.

For at læse mere om udviklingsforløbene – klik her