Socialstyrelsen tilbyder hjælp til voldsforebyggelse og støtter frivilligt socialt arbejde

Hjælp til voldsforebyggelse
Socialstyrelsen tilbyder en række indsatsforløb, der skal understøtte implementeringen af de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder og fremme trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere. Botilbud og forvaltninger har nu mulighed for at ansøge om et indsatsforløb.

Indsatsforløbene er rettet mod tilbud, der enten har behov for at styrke deres arbejde med at forebygge voldsomme episoder, eller som ønsker at øge deres generelle kompetencer på området. Forløbene til botilbuddene tager afsæt i en analyse af den lokale praksis på området. Tilbuddet vælger herefter de indsatsområder, som man vil arbejde med. Et indsatsforløb på botilbudsniveau varer cirka et år, og ansøgningsfristen er den 22. marts 2019.

Læs mere om forløbene og se ansøgningsvejledningen - klik her.

Pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde
Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til støtte af frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker. Formålet med puljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og hjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer, foreninger og andre tiltag, der tager initiativ til frivilligt socialt arbejde for målgruppen.

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2019.

Læs mere om puljen - klik her.