SFO eller fritidshjem – samme type tilbud, to forskellige betalingsregler

Mange børn i 0. til 4. klasse tager i dag efter skole over i en SFO eller et fritidshjem uden at forældrene i realiteten tænker over, hvilken type tilbud, der er tale om. Det er dog ikke uden betydning - mens et fritidshjem er organiseret efter Dagtilbudsloven, typisk er selvejende og med en bestemmelse om at forældrebetalingen maksimalt må udgøre 30 procent, så er SFO'en etableret efter Folkeskoleloven, den er kommunal og med en forældrebetaling, der i princippet kan være 100 procent.
 
Reglerne om forældrebetaling skal ensrettes
Den problemstilling har Københavns Kommune påpeget overfor regeringen, hvori kommunen udtaler et ønske om at ensrette reglerne om forældrebetaling for de to tilbud. Selveje Danmark støtter dette ønske blandt andet på grund af, at den aktuelle situation understøtter, at en kommune alene af økonomiske årsager kan vælge at kommunalisere det selvejende fritidshjem. Målet må her være det samme, som det der gælder på andre områder i forholdet mellem de selvejende non-profit tilbud og kommuner, at de økonomiske forhold er ens.
 
I dialog med Undervisningsministeriet
Selveje Danmark bakker Københavns Kommune op i ønsket og har indledt en dialog med Undervisningsministeriet i håbet om at finde en fornuftig løsning, inden kommunen griber til noget så drastisk som en kommunalisering af en række velfungerende selvejende fritidshjem.