Selvejets Historie

SELVEJETS HISTORIE FRA DE SIDSTE FÆSTEBØNDER TIL I DAG

Selveje? Hvad er det i grunden? Og hvad vil det egentlig sige at være en selvejende organisation?

De spørgsmål bliver vi med jævne mellemrum stillet i Selveje Danmark, som er brancheforening for netop de selvejende organisationer. Svarene er ikke så enkle. For dels findes der ikke nogen entydig juridisk definition af begrebet "selveje". Dels ligger en stor del af betydningen i historien, fra begrebet oprindeligt begyndte at optræde som modsætning til de fæsteforhold, der prægede landbosamfundet i Danmark fra middelalderen og frem til midten af 1800-tallet, og til i dag, hvor begrebet selvejende organisation typisk bruges om og af private non-profit-organisationer på velfærdsområdet, og en række andre tidligere offentlige institutioner, der nu søges drevet på mere markedslignende vilkår som selvejende f.eks. universiteter og gymnasier.

Selvejets historie er vigtig, fordi den skriver sig ind i det danske demokratis historie, og fordi de selvejende organisationer gennem de sidste 150 år har spillet en central rolle for udviklingen af det danske velfærdssamfund. Demokratiske nøgleværdier som frihed, lighed og tryghed, vejede tungt for selvejets pionerer, og de er stadig væsentlige at holde fast i, ikke mindst nu, hvor den moderne styringslogik truer med at sætte velfærdssamfundets grundlæggende værdier til side, og hvor også flere af vores medlemmer oplever, at der er mindre plads til at have et værdigrundlag. Vi tror i Selveje Danmark på værdien af, at vi i Danmark har en række organisationer, der med afsæt i civilsamfundet, og med fokus på kvalitet og uden at være drevet af ønsket om at skabe profit, arbejder med løsningen af vores fælles velfærdsudfordringer.

De selvejende har gennem tiden har været med til at spotte "hullerne" i vores velfærd og skabe nye, innovative løsninger. Det er den tilgang, der har gjort dem til relevante samarbejdspartnere til den offentlige sektor. Og det vil også være den tilgang, der fremover vil være med til at sikre, at de midler vi som samfund bruger på velfærd i videst muligt omfang også går til velfærd. Men for at vi kan udfylde den rolle, er det afgørende, at vi er bevidste om og tydelige i forhold til vores egen identitet. Hvem er vi, hvad er vores respektive værdigrundlag og helt overordnet; hvad betyder det, at være en selvejende organisation? Det er netop den sidste del af det spørgsmål vi i denne publikation sætter fokus på.

Find Selvejets Historie - klik her.