Selveje Danmark og Dansk Erhverv inviterer til informationsmøde om friplejeboliger og den ’nye’ takstform

Dansk Erhverv, Selveje Danmark og fire medlemmer på området har i samarbejde med revisionsvirksomheden EY (Ernst and Young) gennemført en analyse af en række kommunale beregninger af friplejetakster. Analysen peger på, at der i den måde kommuner beregner egne takster, og dermed også friplejetakster er en række problemer og fejl, som i alvorlig grad kan påvirke resultatet.
 
På mødet vil EY gennemgå analysen og dets resultater, ligesom Dansk Erhverv og Selveje Danmark kort vil skitsere den takstberegning, der netop i disse år begynder at omfatte en række friplejeboligleverandører.
 
Formålet med informationsmødet er, at man skal som friplejeleverandør, eller blot som interesseret i området, få et grundlæggende kendskab til de krav, der stiller til den kommunale beregning, for på den måde at være rustet til dialogen/forhandlingerne med den konkrete beliggenhedskommune.
 
 
Informationsmødet finder sted mandag den 13. maj fra kl. 13.00-16.00 på Kursuscenter Brogaarden i Strib, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart.
 
Tilmelding skal ske senest den 7. maj til velfærdspolitisk fagchef i Dansk Erhverv Rasmus Lindblom på rll@danskerhverv.dk eller til branchedirektør i Selveje Danmark Jon Krog på kontakt@selveje.dk