Selveje Danmark: Lovforslag svækker misbrugeres valg af behandlingstilbud

Trods en lovende titel er der ikke meget at glæde sig over ved lovforslaget om ”Styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug med videre”. Lovforslaget vil nemlig gøre det frivilligt for kommunerne at oplyse borgerne om deres ret til frit valg af behandlingstilbud.

Forslaget undrer Selveje Danmark, da en tværministeriel rapport fra efteråret 2018 viser, at brugerne tillægger det frie valg stor betydning for deres behandling. Det er kommunen, der først møder borgeren med et stofmisbrug, og derfor bør kommunen være forpligtet til at informere borgeren om andre behandlingstilbud end kommunens egne. Kun på den måde får borgeren et tilbud, der matcher deres ønsker og behov, og som kan hjælpe dem med afhængigheden.

Selveje Danmark har sammen med Dansk Erhverv henvendt sig til Folketinget Socialudvalg for at gøre opmærksom på lovforslagets negative konsekvenser for det frie valg.

Læs hele Selveje Danmark debatindlæg – klik her.