Selveje Danmark byder Lev Uden Vold velkommen

Det er med stor glæde at Selveje Danmark kan byde Lev Uden Vold velkommen.

Lev Uden Vold er stiftet af fem organisationer Mødrehjælpen, Dialog mod Vold, Fundamentet, LOKK og Danner med formålet om, at løfte indsatsen mod vold i nære relationer. Lev Uden Volds mission er at skabe bedre og øget hjælp til voldudsatte og til dem, der udøver vold i nære relationer. Dette gøres ved at tilbyde direkte hjælp og rådgivning til voldsramte og voldsudøver. Derudover ønsker organisationen at være en aktiv stemme, og styrke den eksisterende viden på området, øge samarbejdet og komme med anbefalinger baseret på viden og dokumentation.
Læs mere om Lev Uden Vold – klik her.

Sekretariatet i Selveje Danmark glæder sig til det fremtidige samarbejde.