Samarbejdet omkring børn og unge med handicap er udfordret

På baggrund af 29 rådgivningsforløb, som VIVE har analyseret, kan VIVE nu konkludere, at det i særlig grad mellem sagsbehandlere og forældre, mellem forældre og fagpersoner eller internt mellem familiemedlemmer, at samarbejdet er udfordret.

Baggrund for undersøgelsen
VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) har bedt VIVE undersøge, hvor der i forskellig grad har været samarbejdsudfordringer forud for henvendelsen til VISO. Undersøgelsen skal understøtte Socialstyrelsens arbejde med at finde frem til arbejdsformer og indsatser, der kan forebygge og løse udfordringerne.

Sagsbehandlere og forældre
Udfordringen mellem sagsbehandlere og forældre finder ofte sted i processen i sagsforløbet, da forældrene oplever en manglende udvikling i forløbet, mens sagsbehandlerne oplever en modstand i kommunikationen, når forældrene ikke har ressourcerne til at deltage dækkende i forløbet.

Forældre og fagpersoner
Samarbejdsudfordringer opstår ved manglende forventningsafstemning, for eksempel med hensyn til opfattelser af barnets behov og iværksættelse af løsninger.

Internt mellem familiemedlemmer
Samarbejdsudfordringerne mellem forældre indbyrdes, mellem børn og forældre eller andre primære omsorgspersoner, har betydning for koordineringen af indsatser og fælles faglig tilgang til barnet, hvilket kan være problematiske for barnets udvikling og trivsel.

På baggrund af denne forundersøgelse vil VIVE gå videre med en uddybende undersøgelse af samarbejdsudfordringer, og hvordan disse kan håndteres.

Du kan finde hele rapporten inde på VIVEs hjemmeside – klik her