Samarbejde mellem INSP! og Roskilde Kommune gav unge nyt håb

Med baggrund i satspuljeaftalen for 2015-18 blev der indgået tre partnerskaber under overskriften ’Fra marginaliseret borger til ligeværdig borger’ mellem tre kommuner og frivillige organisationer. Formålet med partnerskaberne er at skabe øget inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i almene frivillige fællesskaber i de tre civilsamfundsorganisationer. I en evalueringsrapport udarbejdet af VIVE og Roskilde Universitet for Socialstyrelsen indfanges de centrale resultater som følge af partnerskaberne.  
 
Samarbejde mellem INSP! og Roskilde Kommune gav unge nyt håb
Blandt projektdeltagerne er Selveje Danmarks medlem INSP!, der sammen med Roskilde Kommune har arbejdet for at få flere psykisk sårbare unge under den kommunale socialpsykiatri integreret i den borgerdrevne kulturhus.
 
Ifølge evalueringen har flere unge udtrykt, at de har været motiveret af at være end del af et netværk med mange forskellige mennesker og ikke alene sårbare, hvor man kan være sig selv frem for ”sin diagnose”.  De unge beskriver, hvordan de langsomt har vokset sig stærkere og opbygget tro på sig selv gennem relationer, der giver dem oplevelsen af, at der er brug for dem.
 
Ydermere viser analysen, at samskabende arenaer kan bidrage til, at sårbare borgere kan udvikle sig fra marginaliseret til ligeværdige deltagere i samfundet, når de indgår i givende relationer.
 
Camilla Martens, der er souschef i INSP!, udtaler følgende til Selveje Danmark i forbindelse med evalueringsrapporten:
 
- På INSP! er vi rigtig glade for, at vores erfaringer med at udvikle og praktisere værtskabet for psykisk sårbare unge er blevet dokumenteret og anerkendt og nu kan udbredes, så andre steder/kommuner og grupper af mennesker også kan få glæde af det.
 
I Selveje Danmark mener vi, at det er et eksempel på nogle af de værdier, som selvejende organisationer skaber for udsatte borgere.