Sådan rapporteres utilsigtede hændelser i forbindelse med COVID-19-vaccination

Styrelsen for patientsikkerhed har udarbejdet en guide til, hvordan man rapporterer utilsigtede hændelser (UTH) til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, som opstår i forbindelse med vaccination mod COVID-19.  

Vaccinationen mod COVID-19 er en national indsats, der skal udføres inden for en kort tidsperiode, hvorfor det er vigtigt med klare rammer for UTH-rapporteringen. Dette for at sikre, at grundlaget for lærings- og forbedringsindsatser har en tilstrækkelig kvalitet til, at patientsikkerhedsproblematikker kan identificeres. Derfor udsender Styrelsen for Patientsikkerhed en guide til at rapportere utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med vaccination mod COVID-19.

Se vejledningen – klik her