Regeringen præsenterer udspil til sundhedsreform

Den 16. januar præsenterede regeringen sit udspil til en kommende reform af sundhedsområdet. Udspillet får – hvis det vedtages – også betydning for velfærdsområdet.

Regeringen har med udspillet lagt op til en reform, der på en række væsentlige områder skaber ændringer i forhold til det sundhedssystem, som vi kender i dag. Først og fremmest lægges der op til en fjernelse af de fem regioner, som erstattes af fem administrative sundhedsforvaltninger og 21 sundhedsfællesskaber.

Risiko for afspecialisering
Som et led i nedlæggelsen af regionerne, så vil 61 specialiserede sociale tilbud, der i dag ligger i regionalt regi, skulle overgå til kommunerne. Det handler blandt andet om en række handicaptilbud, botilbud for børn og unge og blindeinstitutter. Selveje Danmark ser i den kontekst en risiko for at en sådan overgang til kommunerne vil kunne føre til yderligere afspecialisering af det specialiserede område. Det kan ske, hvis et tilbud, der i dag fungerer på regionalt eller nationalt niveau lægges ind i en kommune, og dermed gøres afhængig af den kommunale økonomi. Derfor vil vi i det videre forløb arbejde for at de regionale tilbud overgår til at være selvejende, hvorefter de kan fastholde et bredere perspektiv.

I forhold til psykiatrien, vil en del af den også skulle overgå til de 21 sundhedsfællesskaber, således at der i hvert af disse vil være mindst en psykiatrisk akutmodtagelse. Hvordan det vil påvirke hverdagen for psykisk syge fremgår ikke klart, men også det vil være et fokusområde for Selveje Danmark.

Læs mere om udspillet - klik her.