Regeringen præsenterer nyt lovprogram ved Folketingets åbning

I forbindelse med Folketingets åbning sætter statsministeren traditionelt ord på en række af de planer regeringen har for det kommende år, og i den forbindelse fremlægges også et lovprogram. Lovprogrammet er en samlet liste over de forskellige lovinitiativer, de enkelte ministre vil arbejde på det kommende år. Det betyder selvfølgelig ikke at der ikke også kommer en masse andet – men det her er de forslag som allerede nu er planlagt. Derfor kan lovprogrammet også være en fin indikator for det som er på vej, på de områder vi i Selveje Danmark arbejder med.

I Statsministerens tale var der primært en ting, som vi hæfter os ved, nemlig ønsket om at gøre 7 kommuner til en form for fritstillede frikommuner på tre forskellige områder. Det handler om Rebild, Langeland, Viborg, Esbjerg, Middelfart, Holbæk og Helsingør, og de områder, der er i spil er folkeskole, dagtilbud og ældreområdet. Dog sådan at områderne fordeles mellem kommunerne. Helsingør og Rebild skal arbejde med daginstitutionsområdet, Esbjerg og Holbæk med folkeskolen, mens Viborg, Langeland og Middelfart vil kunne få frihed på ældreområdet.

Det er klart, at vi i Selveje Danmark vil følge de kommuner tæt. Ikke blot for at holde dem i ørene men mindst lige så meget for at bidrage, hvad man som et led i dette nye frikommune forsøg, vil være nysgerrig efter at afsøge andre måder at samarbejde med selvejende organisationer på. Det kunne handle om samarbejder, hvor vi løfter forhold som kvalitet, dialog og fælles læring op i samarbejdet, og lader det erstatte for eksempel økonomi og kontrol som er det der ofte fylde i den måde vi samarbejder i dag.

I selve lovkataloget er der ikke de store overraskelser, jeg vil dog lige fremhæve enkelte elementer.

På beskæftigelsesområdet skal der gennemføres en gennemgang af ressourceforløbsordningen, der sker med henvisning til forståelsespapiret mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fra juni 2019. Gennemgangen vil kunne føre til ændringer i reglerne omkring førtidspension og fleksjob.

På socialområdet er det værd at bemærke, at regeringen fortsat lægger op til at ændre reglerne om socialtilsynet, så tilsynets dels styrkes og ensartes, samtidig med at der arbejdes på forbuddet mod profit på det sociale område. Der er også et forslag om en styrket overgang fra barn til voksen, hvilket sker gennem et forslag om, at kommunerne når unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne fylder 16 år, sammen med den unge og forældre skal starte en dialog om overgangen.

Der lægges på socialområdet yderligere op til at ordningen med småjobs til udsatte forlænges så den også gælder i 2021, og så lægges der op til en tydeliggørelse af ansvarsfordelingen mellem tilbud og kommuner på 109 og 110 området, herunder ordningen for udslusningsboliger udvides til at omfatte kvinder på krisecentre.

På ældreområdet lyder et forslag, at madservice udskilles som en selvstændig ydelse, med andre ord, at der kan visiteres direkte til madservice som en selvstændig ydelse.

Jeg vedhæfter for god ordens skyld lovprogrammet - klik her 

Mange hilsner
Jon