Positivt samråd og foretræde om herberger og krisecentre

Den 14. maj var social- og indenrigsminister, Astrid Krag, indkaldt i samråd af Venstres social- og indenrigsordfører, Anni Matthiesen, om tvungne driftsoverenskomster for herberger og krisecentre.

Samrådet blev indkaldt på baggrund af økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL, hvor KL har givet udtryk for, at kommunerne ser tvungne driftsoverenskomster som vejen frem for at skabe bedre styring på herbergs- og krisecenterområdet.

Tvungne driftsoverenskomster kræver en lovændring
Social- og indenrigsministeren slog på samrådet fast, at et krav om tvungne driftsoverenskomster vil kræve en lovændring. Det svar Selveje Danmark rigtig glad for, for det betyder, at Folketinget skal inddrages for at få gennemført tvungne driftsoverenskomster. Og det tegner der sig umiddelbart ikke et flertal for. For eksempel var der enighed ml. Enhedslisten og Venstre om, at driftsoverenskomster ikke vejen frem i forhold til at sikre højere kvalitet i indsatsen over for borgerne. En nærmest historisk forbrødring som udvalgsformanden bemærkede det.

De selvejende institutioner spiller en særlig rolle
Ministeren anerkendte også de selvejende institutioners særlige rolle og indsats på området. Ministeren påpegede videre, at der er behov for en variation og mangfoldighed i typer af tilbud. Og ikke kunne offentlige tilbud, da en del borgere oplever en systemtræthed og endog systemvrede.

Tvungne driftsoverenskomster er KLs ønske
Uden at afsløre for meget om ministerens eget ståsted, understregede Astrid Krag flere gange, at tvungne driftsoverenskomster er KLs ønske, som KL bringer til forhandlingsbordet. Ministerens eget ståsted vil hun først afsløre ved forhandlingsbordet.

Ville ikke forholde sig til kommunernes administrationsomkostninger
Ministeren undgik til gengæld at forholde sig til den problemstilling, at nogle kommunerne opkræver meget store administrations- og lønomkostninger for tilbud på driftsoverenskomst.

Klik her for at se samrådet 

Foretræde for Folketingets socialudvalg
Umiddelbart efter det åbne samråd havde Kvindehjemmet, WeShelter og Selveje Danmark foretræde for socialudvalget. Her havde organisationerne lejlighed til at uddybe nogle bekymringer vedr. tvungne driftsoverenskomster, men også komme med en række forslag på løsninger. Partierne på tværs af Folketinget tog godt imod de selvejende tilbuds input, og vi har en oplevelse af en forståelse bredt i Folketinget for problemerne ved at indføre tvungne driftsoverenskomster.

Debatindlæg i Altinget om driftsoverenskomster og socialtilsyn
Selveje Danmark indgår i en alliance med en række aktører på udsatteområdet for at kunne stå flere sammen om at sikre borgere i sårbare livssituationer en god indsats. 
Desuden foreslås det at indføre krav om, at tilbud omfattet selvmøderprincippet skal være selvejende. 

 

Klik her for at læse debatindlægget