Politisk aftale vil forbedre tilværelsen for udsatte børn og unge

Folketingets socialordfører  har indgået en aftale om fem nye indsatser, der skal forbedre livet for udsatte og mennesker med handicap. Blandt de fem fokuserer de første to på udsatte børn og unges udvikling.

Der er afsat 90 mio. kr. i årene 2020-2023 til de fem nye initiativer, der skal bidrage med viden om og udvikle metoder på det socialpolitiske område. De fem initiativernes formål er at øge viden om, hvad der virker i socialpolitikken.


Styrket og helhedsorienteret tilgang for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse
Socialstyrelsen vil indgå et samarbejde med 2-4 kommuner om en helhedsorienteret kommunal tilgang overfor udsatte unge.

Indsatsen igangsættes, fordi der de seneste år har været en stigning i antallet af udsatte unge, der ikke har gennemført eller er i gang med en uddannelse, eller er i beskæftigelse. Dertil har kommunerne pr. 1. august 2019, forpligtet sig til at sikre en sammenhængende kommunal indsats for udsatte unge mellem 15-25 år.

Der afsættes i alt 26,4 mio. kr. til initiativet i perioden 2020-2023. Heraf afsættes 13,5 mio. kr. til en ansøgningspulje til ca. 2-4 kommuner, der udmøntes i 2020. Ansøgerkredsen er kommuner i eventuelt samarbejde med civilsamfundsorganisationer, der ønsker at modne, implementere og evaluere en styrket og helhedsorienteret kommunal tilgang overfor udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse.

Initiativets succeskriterium skal til sidst kunne måles i et efterfølgende afprøvningsprojekt, som vil indeholde følgende parametre:

  • Flere unge opnår forbedret trivsel og øget mestring
  • Flere unge består grundskolens afgangseksamen
  • Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse
  • Flere unge kommer i beskæftigelse

 

Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær
Formålet med initiativet er at afhjælpe begyndende eller problematisk skolefravær for udsatte børn, gennem en skræddersyet indsats for grundskolens 0. – 10. klasse.

Indsatsen igangsættes med afsæt i nøgletal fra KL, der viser, at udsatte børn klarer sig dårligere i skolen og har mere fravær.

Initiativet har følgende opbygning

  • Vidensafdækning med særligt fokus på at afdække viden fra praksis, herunder relevante kommunale modeller og erfaringer, der kan supplere forskning på området.
  • Beskrivelse af model.
  • Modning af modellen i kommuner, herunder kompetenceudvikling, processtøtte, erfaringsudveksling samt løbende opfølgning og tilpasning af modellen.
  • Evaluering


Modellen udarbejdes i et samarbejde mellem ca. 2-4 kommuner, Socialstyrelsen og en ekstern leverandør, hvortil der afsættes 23 mio. kr. i 2020-2023. Heraf afsættes 13,1 mio. kr. til en ansøgningspulje målrettet ca. 2-4 kommuner, der udmøntes i 2020.

Ansøgerkredsen er kommuner i eventuelt samarbejde med civilsamfundsorganisationer, der ønsker at modne en model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær.

Læs alle fem initiativer - klik her