Plejehjemsoversigten - nu åben for indberetning

Det skal være lettere for ældre og deres pårørende, at orientere sig om de muligheder man har i forhold til at vælge, hvor man ønsker at bo. Det er den politiske målsætning bag Plejehjemsoversigten. Oversigten åbner nu for registrering.

Krav om registreringen inden 15. september 2018

Plejehjemsoversigten erstatter den tidligere registrering i tilbudsportalen for plejehjem og friplejehjem målrettet ældre, og det er et krav at det enkelte hjem senest den 15. september 2018 skal være oprettet i oversigten.

Kravet om at indberette er i første omgang rettet mod kommuner og friplejehjem. Det skal forstås sådan, at det er kommunens ansvar at indberette for såvel kommunale tilbud som tilbud med hvilke kommunen har indgået en driftsoverenskomst. Der er måske allerede fokus på dette i kommunerne, men uanset hvad kan det anbefales, at medlemmer af Selveje Danmark på ældreområdet, der har en driftsoverenskomst, også forholder sig til, hvordan de ønsker at præsentere sig selv. Dette for i videst muligt omfang at få indflydelse på den endelige præsentation på plejehjemsoversigten.

Det har for Selveje Danmark været et mål, at plejehjemsoversigten ikke blot skal videre give rene data om det enkelte hjem, men også et billede af det liv der leves, værdigrundlag og tankerne bag plejehjemmet. Oversigten har derfor også i udviklingsfasen været testet af på et medlem. Det er vores håb, at det mål er opnået.

Se bekendtgørelse om plejehjemsoversigten - klik her.