Orientering fra Selveje Danmark om corona #9

Kære medlemmer

Endnu en lille hilsen fra os. Vi håber sådan, at I alle kan holde skindet på næsen i denne tid, hvor alt udfordres. Og så håber vi, at I husker at tage fat i os i Selveje Danmark, hvis I tænker, at der er noget vi kan hjælpe jer med.

Arrangementer i Selveje Danmark

Alle er jo berørt at krisen, således også os og en lang række af de arrangementer vi ellers havde glæder os til. Det handler om en rækker kurser, netværksmøder og så handler det om vores årsdag og generalforsamling. Aktuelt holder vi fast i bestyrelsesuddannelsen, men vi vil også her nøje følge udviklingen og de anbefalinger, der kommer fra regeringen mv., alle deltagere informeres direkte.

Årsdagen har vi besluttet at rykke til næste år, netværksmøder og kurser vil vi naturligvis genoptage så snart omstændighederne tillader det, og generalforsamlingen vil vi rykke til efter sommerferien.

Men flere af jer har også spurgt ind til de arrangementer, vi har planlagt efter sommerferien. Det handler om vores leder- og bestyrelseskonference i november, om arbejdsmiljøuddannelsen og bestyrelsesuddannelsen. Dem holder vi fortsat fast i. Og jeg tænker, at der kan være et stort behov for at tale sammen på tværs af vores områder, når krisen er overstået. Jeg vil derfor opfordre til, at I fortsat er opmærksomme på f.eks. bestyrelsesuddannelsen og arbejdsmiljøuddannelsen, og melder jer til hvis I tænker det kunne være spændende.  

Se hvad vi har på programmet - klik her

Nyhedsmail fra Kommunernes Landsforening

Kommunernes Landsforening (KL) udsender et par gange om ugen en opsamling af nyheder, informationsskrivelser mv. af betydning for organisationerne på vedfærdsområdet. Senest i går eftermiddags sendte de nyheder, hvor der fokus på bl.a. præcisering af nødpasning i private tilbud, værnemidler og blandet nyt fra styrelser og ministerier.

I får orienteringen fra KL velvidende at der kan være dele af den, som I allerede er blevet informeret om tidligere. I denne situation kan det nogen gange være bedre med dobbelt information end ingen information.

For at læse KLs orientering - klik her.

Nye retningslinjer for alle der arbejder med pleje

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt nye retningslinjer for alle der arbejder med pleje af borgere, især ældre, kronisk syge og svækkede, fx på plejecentre og døgninstitutioner, i hjemmeplejen og sundhedspersonale i fængsler og på asylcentre.

Retningslinjerne fortæller blandt andet:

  • Hvad du skal gøre, hvis en borger har symptomer på Corona.
  • Hvordan du forebygger smitte til dig selv og borgere
  • Hvornår du skal bruge værnemidler

For at læse Sundhedsstyrelsens retningslinjer - klik her.

Venlige hilsner og ønsket om en rigtig fin dag

Jon Thorlacius Krog
Branchedirektør, Selveje Danmark