Orientering fra Selveje Danmark om corona #48

Kære medlemmer

Her kommer lige en vigtigt nyhed til alle jer der arbejder med det sociale område, og som har haft lidt vanskeligt ved at forklare, at man som ung gerne må deltage i en stor demonstration sammen med 15.000 andre, men ikke få besøg af sin kæreste – det behøver I fra i morgen ikke længere gøre😊 Desuden er der per 1. august også nye retningslinjer for undervisningsområdet.

Ophævelse af besøgsrestriktioner på det sociale område
Socialminister Astrid Krag meddelte i går, at de besøgsrestriktioner, der har været gældende på det sociale område ophæves. Der kan dog lokalt indføres restriktioner, hvis det er nødvendigt f.eks. pga. lokale smitteudbrud. Det betyder, at beboere på sociale tilbud kan nu igen få besøg som normalt. De generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne skal dog stadig overholdes.

De lokale restriktioner kan indføres generelt for hele tilbuddet, for enkelte beboere eller i enkelte besøgssituationer, hvis ledelsen ud fra en konkret vurdering anser det for nødvendigt for eksempel af hensyn til særligt udsatte beboere eller pga. lokale smitteudbrud. Begrænsninger vil dog skulle afvejes nøje, og lederne skal i de tilfælde fortsat drage omsorg for, at også særligt udsatte beboere kan få besøg i de "kritiske situationer" eller af 1-2 faste besøgspersoner.

De nye regler, der giver mulighed for lokale restriktioner, vil træde i kraft i morgen den 24. juni 2020 og vil automatisk blive ophævet igen den 1. september 2020.

Læs orientering den orienteringsskrivelse, ministeriet i går udsendte - klik her

Nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og institutioner
Efter sommerferien kan dagligdagen i vuggestuer, dagpleje, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner komme tættere på, hvad børn, elever og personale var vant til inden Covid-19. Sammen med Sundhedsstyrelsen har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler og frie fagskoler, som gælder fra den 1. august 2020. Med dem bliver det muligt at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem elever i samme gruppe som for eksempel i skoleklassen, på valgfagsholdet eller lignende, når det er nødvendigt for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen.

Elever og kursister skal fortsat følge den generelle anbefaling om en meters afstand (og to meters afstand i særlige situationer), når de opholder sig samme sted som andre klasser eller hold på for eksempel fællesarealer.

Det betyder, at skoler og uddannelsesinstitutioner efter 1. august kan undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.

Læs mere om de nye retningslinjer - klik her

Venlig hilsen

Jon Thorlacius Krog
Branchedirektør, MPA