Orientering fra Selveje Danmark om corona #38

Kære medlemmer

Social- og Indenrigsministeriet har udsendt nye retningslinjer, der skal hjælpe sociale tilbud med at genoptage aktiviteter på en forsvarlig og tryg måde.

For at se Socialstyrelsens nye retningslinjerne - klik her.

Retningslinjerne er udarbejdet af Socialstyrelsen og skal understøtte fagprofessionelle på socialområdet i deres arbejde med at sikre, at udsatte børn, unge og voksne gradvist kan vende tilbage til en mere normal hverdag.

Retningslinjerne tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vejledninger og beskriver blandt andet, hvordan man kan begrænse smitterisiko for de enkelte grupper af mennesker på sociale tilbud, håndtere mistanke om smitte og skabe trivsel for det enkelte menneske.

Fakta

Det handler retningslinjerne om:

  • Udsatte børn og unge. Herunder hvordan kommunerne kan afholde fysiske møder i sager om udsatte børn, sikre trivsel og tryghed i hverdagen for udsatte børn og afvikle samvær med familie og netværk
  • Udsatte voksne. Herunder hvordan man afholder møder med borgere og fører tilsyn
  • Borgere i botilbud. Herunder hvordan man arrangerer besøg på sociale tilbud, undgår smitterisiko og tilrettelægger aktiviteter
  • Borgere der modtager støtte i eget hjem. Herunder hvordan man håndterer coronasmitte og skaber trivsel for borgeren
  • Borgere i hjemløshed, på herberg eller med misbrug. Herunder bl.a. initiativer for at reducere smittespredning 

Har I spørgsmål eller kommentarer, er I som altid velkomne til at henvende jer.

God lørdag 😊

Med venlig hilsen /Best Regards

Kåre Skarsholm

Chefkonsulent