Nyt politisk oplæg fra STU alliancen

STU-alliancen er nu klar med et nyt politisk budskabspapir. Alliancen består af 20 organisationer, der alle er samlet med ønsket om at styrke og videreudvikle den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Selveje Danmark sidder i arbejdsgruppen, der på alliancens vegne har udarbejdet det nye politikpapir.

Arbejdsgruppen skal nu mødes med relevante politikere på området for at sikre, at tidligere politiske løfter om at styrke STUén bliver fastholdt. Pernille Rosenkrantz-Theil, der er ny minister på området, forventer at indkalde til en politisk statusdrøftelse om STU med kredsen bag stemmeaftalen om STU inden årets udgang.

Fire politiske budskaber
Alliancen mener, at:

  • der skal arbejdes for langt bedre visitation, gennemsigtighed og for langt større valgfrihed for den enkelte elev.
  • der skal rettes fokus på udfordringer omkring overgange og frafald
  • der fra politisk side arbejdes på en overbygning
  • der sikres et mere ensartet og transparent tilsyn

Bred alliance har givet ørenlyd
Det har givet ørenlyd hos politikerne, at så mange organisationer er gået sammen om en overordnet politik. Det er erfaringen fra de politikere arbejdsgruppen har mødtes med, da en lignende proces blev gennemført i alliancen i kølvandet på evalueringen af STUén i 2017. Vi håber og tror, at det samme er tilfældet her i efteråret, hvor vi vil kæmpe for at få tydeliggjort betydningen af en styrket STU. Der er naturligvis også holdningsmæssige delmængder hos de enkelte organisationer i alliancen.

Selveje Danmark vil styrke ikke-offentlige tilbuds adgang til opgaver og elever
I Selveje Danmark arbejder vi for at styrke ikke-offentlige tilbuds adgang til opgaver og elever. Og rette vedvarende fokus på den manglende prisgennemsigtighed på det offentlige velfærdsområde - herunder også hvad STUén er præget af.

Du kan læse det politiske budskabspapir her