Nyt Danmarkskort giver lokalt overblik over børne- og socialområdet

Børne- og Socialministeriet lancerede i starten af november et nyt interaktivt Danmarkskort, der skal gøre det nemmere for at sammenligne kommunale tal og statistikker inden for ministeriets arbejdsområde.
 
Ministeriet oplyser, at formålet er at visualisere data på børne- og socialområdet og give bedre muligheder for at sammenligne de forskellige kommuners indsats inden for fx dagtilbud eller handicapområdet.
 
På nuværende tidspunkt ligger der data på en lang række område som blandt andet oplysninger om antal hjemløse pr. 1.000 indbyggere, beskæftigelsesgraden for individer med psykiske vanskeligheder og sociale problemer, effekt af misbrugsbehandling og lukkedage i daginstitutioner.
 
Danmarkskortene bliver løbende opdateret med nye statistikker.