Nye anbefalinger om specialundervisning på interne skoler bekymrer

Afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe, der har til opgave af komme med et anbefalingskatalog vedrørende interne skoler og skoledagbehandlingstilbud er nu offentliggjort. Anbefalinger, der skal bidrage til at styrke specialundervisningen på interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.

De fem overordnede anbefalinger er:

Anbefaling 1: Specialeplanlægning af specialundervisningsområdet

Anbefaling 2: Styrket myndighedsansvar for dagbehandlingstilbud og interne skoler på anbringelsessteder, der skal indgå i kommunens skolevæsen

Anbefaling 3: Styrket individuel vurdering og opfølgning. Retssikkerhed styrkes for elever på interne skoler.

Anbefaling 4: Styrket tilsyn og understøttende rejsehold for interne skoler

Anbefaling 5: Bedre grunddata til brug for systematisk databaseret tilsyn og specialeplanlægning

Anbefaling 6: Tiltag for tilgrænsende institutioner

Vi har i Selveje Danmark sammen med andre interessenter på området bidraget med input hertil på en række møder med den tværministerielle gruppe. Vi har ydermere sammen med FADD, LOSS og SL rejst flaget for en række at de udfordringer, som vi finder arbejdet med fordel kan adressere. I rapporten peges på en række vidtgående forslag, hvor blandt andet anbefalingen om, at alle private tilbud skal omdannes til selvejende institutioner og alle tilbud med intern skole skal have en samlet driftsoverenskomst med beliggenhedskommunen, der dækker både bo- og skoledel. Sidstnævnt forslag vil vi i Selveje Danmark arbejde hårdt for at rydde af bordet, da vi finder, at det på mange andre måder er muligt at sikre et større samarbejde med kommunen, dens folkeskoler og styrke kvaliteten af undervisningen uden en overordnet driftsoverenskomst. Eksempelvis ved at starte med at styrke tilsynet med kommunernes tilsyn og sikre sig på anden vis, at de nuværende skoledriftsoverenskomster indeholder, hvad de rent lovmæssigt skal indeholde, hvilket også indgår som en anbefaling.

Vi har sammen med vores samarbejdspartnere også ønsket et centralt og ensartet tilsyn, men dette ønske er ikke opfyldt idet det anbefales, at kommunerne fortsat løfter opgaven med nye krav til et styrket tilsyn.

Læs hele rapporten - klik her