Ny rapport viser markant stigning i vold og trusler på botilbud

Rapporten ’Undersøgelse af vold og trusler på botilbud’ præsenterer udviklingen i anmeldt vold og trusler mod beboere på botilbud fra 2007-2016. Konklusionen er, at der er sket mere end en fordobling i andelen af ofre for personfarlig kriminalitet blandt beboerne. Samtidig viser undersøgelsen, at antallet af domme for personfarlig kriminalitet pr. beboer næsten er tredoblet.

Der er dermed tale om en generel stigning i antallet af voldshændelser på botilbuddene, og rapporten viser også, at den personfarlige kriminalitet i stigende grad rykket ind på selve botilbuddene siden 2011. Undersøgelsen kan dog ikke fortælle, hvorfor stigningen i vold og trusler har fundet sted. Det skyldes, at det i dag ikke er obligatorisk at registrere vold og trusler mod beboere.

Staten har skærpet pligt overfor beboere på botilbud
Institut for Menneskerettigheder konkluderer i en juridisk analyse, at staten har skærpet pligt til at forhindre, at der sker vold og overgreb på botilbuddene. Det skyldes, at personer med psykiske lidelser, der bor på socialpsykiatriske botilbud, befinder sig i en sårbar og udsat position. Uanset om opholdet på et botilbud er frivilligt eller en del af en dom, spiller staten en afgørende rolle for tildelingen af et konkret tilbud til den enkelte borger. Derfor står borgerne ofte uden mulighed for at vælge naboer, støttepersonale eller geografisk placering. Det kan gøre det svært for beboere at flytte væk, hvis de befinder sig i et voldeligt nærmiljø.

Anbefaling: obligatorisk registrering af vold og trusler
På baggrund af rapporten anbefaler Institut for Menneskerettigheder, at der indføres en obligatorisk, ensartet og systematisk registrering af alle trussels-, volds- og nærved-episoder mod beboere på socialpsykiatriske botilbud over en vis størrelse. Det skal være med til at tilvejebringe vide om udviklingen og bidrage til forebyggelsen af vold og trusler på botilbud.

Læs mere og find hele rapporten – klik her.