Ny principafgørelse fastsætter tidspunkt for opkrævning af egenbetaling på botilbud

I en ny principafgørelse fra den 21. august 2019 fastslår Ankestyrelsen reglerne for, hvornår et midlertidigt eller længerevarende botilbud (som er oprettet efter servicelovens §§107 eller 108) må opkræve egenbetaling fra beboeren.

Styrelsen fastslår, at kommunen ikke kan opkræve egenbetaling for et botilbud, før kommunen har truffet en afgørelse om egenbetalingens størrelse og meddelt det til borgeren. Ankestyrelsen pointerer videre, at en afgørelse om egenbetaling først har virkning overfor borgeren fra det tidspunkt, hvor borgeren er blevet meddelt det konkrete beløb, som borgeren skal betale. Det betyder, at afgørelsen kun har virkning for fremtiden og ikke kan have tilbagevirkende kraft.

Det gælder, selvom det fremgår af betalingsbekendtgørelsen, at beboeren skal betale fra opholdstidspunktet, hvis det er et midlertidigt botilbud eller rådighedstidspunktet, hvis det er et længerevarende botilbud. Det gælder også, selvom kommunen ved bevillingen af botilbuddet oplyser, at der efterfølgende vil blive truffet en afgørelse om egenbetalingen.

Egenbetaling er en del af vurderingen af botilbuddets egnethed
Principafgørelsen påpeger, at når kommunen skal tage stilling til et botilbuds egnethed, skal kommunen se på, om borgeren har råd til at betale for opholdet i botilbuddet. Et botilbud er som udgangspunkt ikke egnet, hvis borgeren ikke har råd til at betale egenbetalingen.

Kommunen har dog mulighed for at nedsætte egenbetalingen, hvis borgeren ikke har råd til at betale for opholdet i botilbuddet. Kommunen skal ved en nærmere beregning af egenbetalingen indhente oplysninger om borgerens indtægter og udgifter. Kommunen bærer ansvaret for, at der træffes en afgørelse om egenbetalingens størrelse i overensstemmelse med borgeren.

Læs Ankestyrelsen nye principafgørelse om egenbetaling på botilbud - klik her.