Ny platform giver indblik i beskæftigelse på handicapområdet

Socialstyrelsen har lavet en ny platform, der giver indblik i forskellige muligheder for at støtte mennesker med særlige behov på arbejdsmarkedet. På platformen kan man finde skræddersyede indsatser og læse om understøttende teknologier, love og økonomi.   

Indgangen til den indsamlede viden om handicap og beskæftigelse er udviklet for specifikke handicapgrupper, som i udgangspunktet er følgende grupper: Autisme, erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, psykiske vanskeligheder og synshandicap.

Handicapgrupperne er udvalgt af Socialstyrelsen i samarbejde med Danske Handicaporganisationer og Kommunernes Landsforening.

"Handicap og beskæftigelse" er iværksat af Socialstyrelsen under initiativet "Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse" i satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet i 2019 - og udviklet i et samarbejde mellem Implement, VIVE og Socialstyrelsen.

Vidensgrundlaget for platformen er bl.a. baseret på en systematisk litteraturgennem­gang og under inddragelse af handicaporganisationer, borgere, jobcentre, socialforvaltninger, arbejdsgivere m.fl.

Gå til platformen – klik her.