Ny optælling viser færre unge hjemløse men flere ældre

Lidt mere end 6.400 personer i Danmark lever i hjemløshed. Det viser VIVEs nye kortlægning af hjemløshed i 2019. Dermed er antallet af hjemløse borgere stort set uændret siden den forrige kortlægning fra 2017. Dog er der sket en udvikling mod et stigende antal hjemløse ældre, mens antallet af hjemløse unge er faldet.

- Det drejer sig om en samlet forskel på 204 personer. Faldet er dog så lille, at det ligger inden for den almindelige usikkerhed set i lyset af undersøgelsens metode og emnets kompleksitet, forklarer seniorforsker Lars Benjaminsen, VIVE, der står bag kortlægningen.

Færre unge hjemløse
Der er ved 2019-kortlægningen sket et fald i antallet af hjemløse unge, hvorved den kraftigt stigende tendens i antallet af hjemløse unge, der er observeret hen over de tidligere kortlægninger, er brudt ved den seneste kortlægning.

Faldet i antallet af hjemløse unge er sket i de fleste byer og geografiske områder. I København er der registreret 152 hjemløse unge mellem 18 og 24 år i 2019 mod 184 unge i denne alders-gruppe i 2017. I Aarhus er der ligeledes et fald fra 205 hjemløse i 2017 til 172 unge hjemløse i denne aldersgruppe i 2019. I gruppen af øvrige bykommuner ud over de fire største byer, er antallet af hjemløse unge mellem 18 og 24 år faldet fra 297 i 2017 til 271 i 2019.

En undtagelse fra dette mønster findes i landkommunerne, hvor antallet af hjemløse unge mellem 18 og 24 år er steget fra 164 unge i 2017 til 186 unge i 2019.

Næsten hver tredje hjemløs er ung
Selvom antallet af unge i hjemløshed således er faldet ved denne kortlægning i 2019, er det næsten hver tredje hjemløse borger, der er mellem 18 og 29 år, med i alt 30 procent ud af alle personer i hjemløshed, der er registreret i kortlægningen.

Andelen af unge hjemløse er i Selveje Danmarks øjne fortsat bekymrende høj. Unge hjemløse skal hjælpes hurtigt videre, så deres situation som hjemløs ikke bliver permanent, og ikke bliver forværret gennem misbrug og/eller psykisk sygdom.

Flere hjemløse midaldrende og ældre
Mens antallet af hjemløse unge er faldet, er antallet af hjemløse midaldrende og ældre steget. Ved kortlægningen i 2019 er der således registreret 1.131 hjemløse borgere mellem 50 og 59 år, hvilket er en stigning sammenlignet med 1.057 personer i denne aldersgruppe i 2017.

Der er også sket en stigning i antallet af hjemløse borgere på 60 år og derover, fra 347 personer i 2017 til 414 personer i denne aldersgruppe i 2019.

Behov for målrettet indsats for at knække kurven rigtigt
Selvom det er lykkedes at stoppe stigningen af hjemløse, er der fortsat et stort behov for politisk handling for at bringe flere mennesker ud af hjemløbshed. Det mener Selveje Danmark. For rigtigt at knække hjemløsekurven er der behov for at styrke psykiatrien og behandlingen af de hjemløse, der slås med psykisk sygdom. Det er ofte vanskeligt for udsatte at blive indskrevet i behandlingspsykiatrien, og mange blive for hurtigt udskrevet igen. Der er også behov for behandling, der både tager hånd om psykisk sygdom og som misbrug på en og samme tid.

Dernæst er der behov for en styrket bostøtte, så hjemløse mennesker ved udflytning fra et herberg tilbydes kvalificeret hjælp til blive boende til i deres nye bolig og ikke falder tilbage i hjemløshed.

Endelig er der behov for, at der bliver bygget mange flere billige boliger, som er til at betale for personer på offentlig forsørgelse. Det gør sig særligt gældende i de større byer.

For at læse VIVEs kortlægning af hjemløshed - klik her.